IV Seminari RegioCat

Excepcionalment, el seminari es farà en format online. Per participar-hi, la inscripció prèvia és imprescindible a través d’aquest enllaç: http://symposium.uoc.edu/go/regiocat4

Primera sessió – Dijous, 18 de novembre de 16 a 18h.

La creació de les elits político-econòmiques durant el franquisme

Imagen que contiene objeto, pieza de ajedrez, interior, tabla

Descripción generada automáticamente
  • 16:00 Benvinguda
  • 16:05 “La creació de les elits político-econòmiques durant el franquisme”, a càrrec de Joan Rodríguez Teruel, professor titular de Ciència Política i de l’Administració, Universitat de València

L’objectiu de la presentació és mostrar els engranatges de formació, manteniment i renovació de l’elit política del Franquisme, amb una atenció particular als nivells de reclutament a escala estatal: ministres, alts càrrecs i Corts. Partint d’una clarificació conceptual sobre elits i classe dirigent, la intervenció aborda la forma com el Franquisme va construir una nova elit dirigent i fins a quin punt els patrons de reclutament del seu personal polític van romandre estables en el temps. Des d’aquesta perspectiva, ens interessa identificar els circuits que conduïen als nuclis de poder del nou Estat, els grups socials preeminents i la seva diversitat interna. Els estudis específics sobre el personal polític del Franquisme assenyalen la gran ruptura que es produí respecte a la II República desprès de la guerra civil, una ruptura que no serà tan clara 40 anys més tard, quan el règim experimenti la transició cap a la democràcia. Si bé és cert que els estrats més protagonistes del Franquisme serien apartats en els primers anys de la democràcia, els grups inferiors, ubicats a l’alt funcionariat i en altres nuclis de l’administració franquista, van mostrar més capacitat de continuïtat sota els governs de la democràcia.

  • 16:40 Resposta a càrrec de l’empresari, ex director general del Cercle d’Economia i articulista, Jordi Alberich
  • 17:00 Debat moderat per l’escriptor i assagista Jordi Amat
  • 18:00 Tancament

Segona sessió – Dijous, 25 de novembre de 16 a 18h. Online

El paper de la Universitat en l’enquadrament i creació de les elits durant el franquisme

Foto en blanco y negro de una pareja dándose un beso

Descripción generada automáticamente con confianza baja
  • 16:00 Benvinguda
  • 16:05 “El paper de la Universitat en l’enquadrament i creació de les elits durant el franquisme”, a càrrec de Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedràtic d’història contemporània a la Universitat de Saragossa

La Universitat durant la dictadura franquista és un espai on convergeixen diversos escenaris producte de la guerra civil i la victòria franquista: descapitalització intel·lectual, producte de la mort, depuració i exili dels no afins; lluita pel poder lligat al control d’unes càtedres fortament ideologitzades; establiment de mecanismes de socialització com a part d’un projecte propi per part dels diferents grups que operen dins de el règim; lloc de formació de les futures elits polítiques del sistema com a conseqüència del procediment de renovació d’elits: la cooptació.

La ponència que es presenta intenta establir les interaccions de la vida universitària de la dictadura amb les ambicions i la dinàmica de les diferents sensibilitats polítiques del franquisme, que lluiten per convertir-se en dominants, però que comparteixen una profunda identificació amb el 18 de juliol i defensen l’eliminació de l’herència liberal i progressista de dècades anteriors. Cal també incidir en l’evolució de el règim i la diferent estratègia en el temps que seguiran aquests sectors amb l’objectiu de garantir la seva supervivència personal i el seu llegat polític quan el dictador faltés.