Seminari “Ambigüitat i límits del Regionalisme a Espanya”

Ambigüitat i límits del Regionalisme a Espanya

De la Restauració al Franquisme

El proper dimarts 11 de desembre de 2018 a la Sala Tony Bates de la seu barcelonina de la Universitat Oberta de Catalunya se celebrarà el Seminari “Ambigüitat i límits del regionalisme a Espanya. De la Restauració al Franquisme”. A partir de dues intervencions principals i dos respostes/apunts breus posteriors, es plantejarà un debat obert amb un grup restringit d’acadèmics i especialistes. La sessió matinal se centrarà en l’afectació de la qüestió regional a la construcció de l’estat liberal espanyol, en general, i, en particular, a l’articulació de les respostes polítiques catalanes. A la sessió de tarda, la discussió s’aproximarà a la mirada del franquisme sobre el regionalisme i els localismes i la seva projecció en la posterior Transició, a partir tant del discurs político-ideològic com de les polítiques i actuacions concretes.

Horari

10:30 Benvinguda
10:40 Primera sessió a càrrec de Josep Maria Fradera, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra: “Región, nación, imperio: los conceptos y su variación con el paso del tiempo”
11:30 Resposta a càrrec de Fernando Molina, professor de la Universitat del País Basc. Per a contextualitzar.
12:00 Pausa cafè
12:15 Debat
14:00 Dinar (a peu dret)
15:00 Segona sessió a càrrec de Bartolomé Clavero, catedràtic de la Universitat de Sevilla: “Cataluña en España entre derecho especial y título preestatal”. Per a contextualitzar.
16:00 Resposta a càrrec de Nicolás Sesma, professor de la Universitat de Grenoble
16:30 Pausa cafè
16:45 Debat
18:00 Tancament

Aquí podreu trobar els resums de la primera i de la segona sessió.