El Projecte RegioCat

RegioCat. El regionalisme franquista des de Catalunya: pràctiques i discursos centrípets

“El regionalisme franquista des de Catalunya: pràctiques i discursos centrípets” (PID2021-125227NB-I00) s’interessa pels espais, les propostes i els discursos de col·laboració i cohabitació protagonitzats per les elits regionals durant el franquisme, especialment però no de forma exclusiva des de Catalunya. El seu paper com a ròtula i element d’intermediació entre els interessos i les tradicions dels territoris i el projecte de modernització i tecnificació de la dictadura durant l’anomenat desarrollismo, va ser fonamental. Així, l’anàlisi del paper jugat per aquestes elits col·laboratives més que únicament extractives ens ha de permetre dotar de més complexitat la nostra comprensió de les transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals de la segona meitat del segle XX a Espanya. La nostra hipòtesi considera que aquests grups, sorgits de la col·laboració i la imbricació (política, social i familiar) entre part dels dirigents locals i el creixent funcionariat perifèric, van participar de la governança i de l’actualització/modernització del país, articulant una mena de regionalisme centrípet i mantenint la seva influència més enllà de la Transició.